DELA

Båthusen som försvann

För 20 år sedan uppgjorde stadsarkitektkontoret planer och typritningar för båthus och bodar med tanke på ett sjöviste på Nabben. Några år senare ritades båthusmiljöer med bodar i Lervik och på Notudden. Målsättningen var bland annat att förstärka bilden av Mariehamn som skärgårdsstad. Samtliga planer godkändes.

Nabbens båthusmiljö började förverkligas från 1996 med ett stort antal privata båthus och därefter ganska många privata bodar på av staden utarrenderade mark och vattenområden. Sjövistet väcker intresse hos besökare i staden. Det i urbana sammanhang unika gyttret av båthus och bodar på Nabben beskrivs och beundras i arkitekturlitteratur. Även Sjökvarteret tillkommet i samma anda är som bekant storligen uppmärksammat.

I både Lervik och på Notudden uppe i Svibyviken har emellertid bara bodarna förverkligats. Ensamma stirrar de ut mot vattnet. Vart har båthusen tagit vägen? Beträffande Lervik påstods det, trots två befintliga båthus, att vattendjupet var för litet. På Notudden borde inga sådana hinder föreligga. Vilken attraktion ett sjöviste med båthus skulle vara vid stadens västra entré. Också Lervik kunde bli extra sevärt med ett antal nya båthus istället för en ovårdad strand.

Dessutom tär dessa privata strandhus inte på Mariehamns kassa. Tvärtom, staden får hyresintäkter för mark- och vattenytor. Både planritningarna och båthusens typritningar är som sagt godkända för länge sedan. Ett tiotal nya arrendeplatser för båthus i stan skulle gå åt i ett nafs. Ett båthus är bästa förvaringsplatsen året runt isynnerhet för träbåtar.

Var ligger ärendet? I dagens Mariehamn är det svårt att veta. På Mariehamns hamn Ab:s bord och har där sannolikt glömts bort bland de stora hamnprojekten? På Tekniska verken, som vill sköta allt? Eller kanske hos metropoldrömmarna i stadshuset, som helst tycks vilja ha internationella tornhus och sannolikt fnyser åt små genuina båthus?

Folke Wickström