DELA

Basutställningen har förändrats flera gånger

I flera artiklar om Ålands museum förestående ombyggnad har det påståtts att basutställningen varit oförändrad sedan invigningen 1981. Senast i dagens tidning påstås det igen att bastuställningen varit oförändrad sedan invigningen. Detta är dock inte med sanningen överensstämmande. Under 1990-talet gjordes ett flertal förändringar. Av ekonomiska orsaker var de dock ganska ytliga och underordnades de existerande ramarna och följde de tematiska stationerna.
Bland annat följande förändringar gjordes:
I stationen Folket revs den stora bondbröllopsutställningen och den ersattes med en exposé över möbel- och dekorationsmåleri. Vidare gjordes en del av stationen om så att folkmusiken fick en egen avdelning där det även var möjligt att lyssna till bandinspelningar. Stationen kompletterades även med specialbeställda reliefer av Tage Wilén. Vissa hyllor i avdelningen Formen fick nytt innehåll. Bland annat blev konstsmeden Viking Sundberg representerad med mässingsarbeten.
I stationen Samhället gjordes ändringar så att passage genom stationen blev möjlig och Kökar kloster fick en helt egen avdelning. Stationen kompletterades med några silverskatter och remarkabla fornfynd liksom med medeltida skulptur från Sunds kyrka m.m.
Stationen Staden kompletterades med trähusfasad och exempel på autentisk gatubelysning.

Stationen Självstyrelsen förändrades beträffande hela södra väggen där de ursprungliga politikerporträtten ersattes av frimärksförstoringar. Ytterligare byggdes stationen om så att den unika ikonostasen från Dalkarby fältkyrka fick plats.
I flera stationer förändrades eller kompletterades innehållet med olika nyförvärv. Bland annat stationen Krigen fick några nya föremål, vilket även gäller flyttlasset i stationen Folket.
Under en tid var även stationen Fångsten ombyggd med JAG Ackes monumentalmålning Snöljus som deposition från Nacka kommun. Slutligen kan framhållas att hela basutställningens texter förnyades.
Ovanstående visar att basutställningen ingalunda var helt bevarad och oförändrad sedan öppningen 1981.
Kjell Ekström