DELA

Bästa väljare!

Åland är en suverän plats att leva och verka på! Vår självstyrelse har under åren gett oss de instrument som behövts för att skapa detta blomstrande samhälle. FS tror därför på självstyrelsen och vill fortsätta att effektivt använda och utveckla den vidare för att också långsiktigt trygga ett livskraftigt samhälle.

FS
sätter individen i centrum i allt beslutsfattande eftersom vi tror på vars och ens förmåga att själva fatta beslut i frågor som rör en själv och familjen. Vi sätter också handling bakom dessa ord och föreslår bl.a. införande av såväl barnomsorgs- som omsorgspeng vilket skulle ge familjerna möjlighet att göra de egna valen kring hur familjens omsorg ska skötas. Valfriheten skall ge möjlighet att välja mellan såväl kommunal som privat omsorg eller att stanna hemma och själv ta hand om omsorgsarbetet. Vi vill öka människors valmöjligheter inte begränsa!

FS vill som ovan nämndes använda självstyrelsen aktivt och skapa ett samhälle som signalerar öppenhet och vars dragningskraft är sådan att människor väljer att bosätta sig på Åland. För att lyckas skapa denna positiva bild krävs ett gott serviceutbud av allt från omsorg till kultur- och fritidsaktiviteter och naturligtvis en ren miljö. Vi frisinnade har under den senaste mandatperioden och under den gångna valrörelsen visat att vi har en politik som stöder detta.
Bland FS kandidater hittar du människor med olika ålder, bakgrund och profil. Jag hoppas att även du ska finna en frisinnad som du ger din röst!

Johan Ehn
ordförande, Fs