DELA

Bästa väljare. Påverka framtiden!

Åland står inför många utmaningar, men med rätt förd politik kommer vi att klara dessa utmaningar och gå stärkta in i framtiden. Moderaterna på Åland ser positivt på framtiden och vill möta dessa utmaningar bl.a. på följande sätt:

Välfärd genom tillväxt – Nyckeln till att skapa nya resurser för vård, omsorg och skola ligger i att vi åter igen får fart på hjulen i näringslivet så att tillväxten sker i minst samma takt som i våra närområden. För detta krävs en positiv näringspolitik där vi möter näringslivet på entreprenörernas villkor och där samhället tar rollen som samordnare och spelledare och genom dialog och handling aktivt skapar goda förutsättningar för företagande.
%uF02D
Trygghet genom samhällsreform – Dagens Åland, med allt från 16 kommuner, tiotals kommunförbund och samhällsägda bolag till landskapsregeringen som producenter av vård,omsorg och skola, tar inte tillvara på resurserna på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vi är övertygade om att en förändring behövs där landskapsnivån sköter lagstiftning och övervakning medan en ny kommunalstruktur sköter om att du och jag får de tjänster vi behöver. Tjänsterna ska inte begränsas pga hindrande administrativa gränser utan ges åt alla på samma villkor.
%uF02D
Hållbar utveckling genom ekonomi i balans – Utöver att skapa nya resurser genom tillväxt krävs att vi använder våra resurser klokt och med eftertanke. Dagens samhälle kräver lösningar anpassade till dagens, inte gårdagens, behov. Pengar behöver sparas, vi vill göra det framförallt genom effektivisering och större strukturella förändringar som t.ex kortrutt inom skärgårdstrafiken, översyn och omstrukturering av förvaltningen och en samhällsreform.

Vi moderater vill med detta, på allvar, påbörja byggandet av Ett Åland för Alla! På söndag kan du hänga med oss i det arbetet genom att lägga din röst på en moderat kandidat! Genom att rösta kan du påverka framtiden, missa inte den möjligheten utan gå och rösta på söndag!
Johan Ehn,
Moderaterna på Åland