DELA

Bästa väljare i Eckerö

Nu har vi i Eckerö gjort våra val till posterna i kommunstyrelse och fullmäktige. Det gick utan omröstning, men vi vill gärna upplysa våra väljare hur man kom till resultatet.

Inför valet ingick vi Socialdemokrater, Moderater och Obs ett avtal och bildade ett valförbund för att förändra centerdominansen i kommunen. Vi ingick ett muntligt avtal där vi skulle vara jämlika i utdelningen av platserna i kommunstyrelsen och i nämnder. Valet var spännande och det skiljde endast tre röster mellan de två grupperingarna i kommunalvalet.

Efter att valresultatet blev klart blev allt svårare. De Obundna med flest röster satte sig emot avtalet och tog kontakt med oss Socialdemokrater för att vi tillsammans skulle köra över Moderaterna. Till detta sa vi nej.

Efter ett tag fick vi samma förfrågan av Moderaterna och de fick samma nej som De Obundna. Vi förklarade vid följande gemensamma möte att vi håller oss till avtalet om 3 jämlika partier.

Efter allt detta började rundringningarna och rena rama ryska posten. Vi Socialdemokrater fick höra falska rykten om att vi gått ihop med Moderaterna för att köra över Obs. Men detta stämmer inte, utan vi – och Moderaterna – har hållit oss till vår överenskommelse, som även innefattade Obs.

Några dagar före fullmäktigemötet deklarerade De obundna stolt sitt samarbete med den andra listan och genom detta har nu denna nygruppering en betryggande majoritet i fullmäktige, 10 platser av 13. Vid fullmäktigemötet den 28 januari visade Moderaterna storhet och gav Socialdemokraterna ersättarplatsen i kommunstyrelsen.

Då Centern och de Obundna har varit varandras motpoler i Eckerö i all evighet, är denna gruppering rätt historisk och vi Socialdemokrater hoppas att förändringsarbetet inte stannar där.

Socialdemokraterna i Eckerö