DELA

Bästa Syster Yster

I en insändare frågar du vilket parti du skall rösta på för att få jämställda löner. Eftersom du tydligen jobbar på ÅHS antar jag att du syftar på vårdlönerna. Min första fråga är då om inte de lönerna är jämställda i den meningen att om en kvinna eller man tar en anställning är lönegrunden densamma, alltså löneklasserna är jämställda?
Däremot finns en diskussion om att vårdlönerna i en jämförelse med andra yrkesgrupper är låga, speciellt i de kvinnodominerade befattningarna och framför allt sjuksköterskorna. Det är ett resonemang som jag håller med om. Det kan omfatta även andra typer av vårdyrken och barnträdgårdslärare som också är kvinnodominerade.

Tyvärr tror jag att du inte skall lita på politikerna, det finns ett rätt stort röstfiske i de här sammanhangen i dag. Gör du en kontroll vilka politiker som är högsta ansvariga för ÅHS och arbetsvärderingen och jämför deras uttalanden med resultatet i er senaste löneförhöjning kommer du att hitta rätt stora olikheter.
Där du skall lägga din röst är när din fackförening väljer ansvariga, rösta då på personer som är beredda att stå upp för din yrkesgrupps intressen. Om ni inte själva värderar ert arbete varför skall någon annan göra det?

En person som satte sin yrkesgrupps intressen högt är min partikollega Harriet Lindeman. Hon var facklig ledare när vårdlönerna sattes på bordet på allvar för antagligen första gången. Resultat uteblev inte. Märkväl, då var hon inte politiker utan fackföreningsmänniska. Till stor del var det därför hon i valet efteråt fick mycket röster. Hon byggde alltså upp sin politiska karriär på visade resultat, inte utlovade.

Kom ihåg, bästa Syster Yster, löner görs upp mellan arbetsmarknadens alla parter, inte i lagting mm. Faktum är att om vårdpersonalen m fl inte själva konkret värderar sitt arbete och är beredda att ta diskussionen om sina löner vem skall då göra det?
Stå på er, annars gör någon annan det.
Lennart Isaksson, MSÅ