DELA

Bästa Nina Fellman

Skall det vara så svårt att ”göra en pudel”?

1. Ditt språkbruk. Det intresserar ingen under vilka omständigheter du finner det befogat att krydda ditt språk med invektiv eller tillmälen. Ett enkelt konstaterande att det var inkorrekt räcker. Och eventuellt en ursäkt.

Skall det vara så svårt att visa ödmjukhet inför ett valresultat och respektera fakta ?

2. Vid valvakan hävdade du huru folket inte har förstått sitt eget bästa utan, underförstått, att röstade fel. Vid samma tillfälle, aviserade du, kommer folket medelst lagförslaget om kommunreformen att återföras till ordningen. I din värld är det tydligen inte politikerna som borde bytas ut. Det är folket.

Eller har jag fel ?

Gustaf Sauren

Sottunga

Redaktionen har bett om en kommentar av Nina Fellman.

Hej Gustaf. I vårt demokratiska system finns olika nivåer av makt. Den lagstiftande makten har lagting och regering. Regeringar och politiker sitter på ett parlamentariskt förtroende, och ska självklart bytas ut vart fjärde år. Jag tycker att resultatet av de rådgivande folkomröstningarna manar till eftertanke och fortsätter arbetet med full respekt för detta.

Med vänlig hälsning

Nina Fellman