DELA

Bästa julklappen är rörlig

Häromdagen redovisades resultatet från det årliga Move-testet i Finland. Ett nationellt test bland femte- och åttondeklassare, där deras fysiska förmåga och rörlighet testas. Resultatet var inte alls bra och ringar in orsaken till att allt fler upplever sämre välmående.

Självklart påverkar detta prestationsförmågan i skolan, sociala umgänget och den psykiska ohälsan. 40 procent av de testade har så dålig funktionsförmåga att det blir svårt att orka i vardagen. I testet som mäter skolbarnens styrka, uthållighet, rörlighet, motoriska förmåga och balanssinne, deltog cirka 100 000 elever. Åland genomför inte detta test, men borde göra det för att kunna jämföra sig.

Flickornas resultat är bättre än pojkarnas. Av femmans och åttans pojkar klarade en fjärdedel av pojkarna inte av att sitta rakryggade med händerna på låren, och omkring 15 procent klarade inte av huksittande. Finns det en koppling mellan oroliga elever som har svårt att koncentrera sig under en lektion och testresultatet? Självklart!

Motorik och balanssinne påverkar koncentrationsförmågan, så även uthållighet. Flickorna klarar sig betydligt bättre, endast 6 procent klarade inte av huksittande. Denna skillnad mellan pojkar och flickor syns i alla rörlighetstest.

Förutom att barn och unga kan ha svårt att orka i vardagen, har försämrad kondition också betydande konsekvenser för folkhälsa och samhällsekonomi. Försämrad fysisk förmåga avspeglar sig även i ökad kroppsvikt och detta får givna följder som följer med upp i vuxen ålder i form av ökad sjukfrånvaro, arbetsförmåga, folksjukdomar, livslängd, yrkesval etcetera.

Det finns en tydlig rörelseklyfta i samhället. Där den socioekonomiska bakgrunden är tydlig kring val av fritidsaktiviteter och hur mycket barn och ungdomar rör på sig. Denna trend behöver brytas för den är en avgörande faktor för hur väl dagens unga hanterar morgondagens arbetsmarknad.

Övervikt, dålig kondition, brist på motion och mycket sittande är alla betydande hälsorisker som dessutom ställer sjukvården inför allt större belastning. Enligt folkhälsoinstitutet i Finland uppgår kostnaderna för bristfällig fysisk aktivitet i alla åldrar till minst 3 miljarder euro/år. En grov omräkning skulle ge att motsvarande kostnad på Åland är ca 17 miljoner euro.

Enorma summor som gott och väl bevisar behovet av förebyggande arbete. Bakom siffrorna döljer sig också alla eländiga konsekvenser för varje enskild individ och som är svåra att beräkna, men som för allt fler gör vardagen jobbig. Därför borde årets julklapp vara rörlig.

JOHN HOLMBERG, LAGTINGSLEDAMOT (LIB)