DELA

Bästa Farbror Bengt!

I din insändare (ÅT, 24.8) om flaggning under Åland Pride lyfter du bland annat fram åsiktsfriheten. Vad bra, för det är just det som är pudelns kärna! Det är nämligen helt frivilligt att hissa regnbågsflaggan under festivalen, och vi som arrangerat Åland Pride är naturligtvis väldigt glada för att så många företag, skolor, organisationer och så vidare valt att visa sitt stöd för regnbågsrörelsen genom att flagga i regnbågens färger.

Regnbågsflaggan har en lite annan roll än en nationsflagga och den ena utesluter inte den andra. Som farbror Bengt kanske känner till symboliserar regnbågsflaggan mångfald och alla människors absoluta, unika, lika och okränkbara värde. Den som väljer att hissa regnbågsflaggan väljer också att ge en tydlig signal om att alla ska inkluderas och att man står upp för mänskliga rättigheter och för att alla ska kunna leva och verka i Mariehamn, på Åland och i vår värld på lika villkor.

Folkomröstning i frågan huruvida regnbågsflaggan ska hissas under Åland Pride eller inte torde inte behövas – vill man inte flagga låter man helt enkelt bli eftersom det – som sagt – är frivilligt.

Med regnbågshälsningar från Åland Pride och Regnbågsfyrens styrelse.

Maria Antman

ordförande