DELA

Bästa elektorer!

Vi hoppas att Borgå stifts nästa biskop heter Sixten Ekstrand.
Vi gör det av många olika orsaker. En del av oss betonar det ena, andra betonar något annat. För oss är det helheten som är avgörande. För oss är det också avgörande att han i olika uppdrag och via fungerande nätverk har visat vad han går för. Och när vi står inför ett viktigt val vill vi välja en person utgående från vad han har visat sig vara och inte från en förhoppning om vad han i bästa fall kan tänkas bli.

Vi ser i Ekstrand den biskop som med teologisk integritet och stabilitet kan leda stiftet i en tid då kristna grundvärden ifrågasätts och angrips.
Vi ser i Ekstrand den biskop som har de bästa förutsättningarna att i dagens svåra situation ena stiftet samt att bidra till hela kyrkans enhet.
Vi ser i Ekstrand den biskop som, tack vare sina erfarenheter och kontakter, på olika plan kan slå vakt om och försvara stiftets och de svenska församlingarnas intressen.
Vi ser i Ekstrand den biskop som både i teori och i praktik känner till hur det har varit och hur det är och som har konkreta tankar om stiftets och kyrkans framtida vägval och verksamhetssätt.

Vi ser i Ekstrand den andliga och administrativa ledare som stiftet behöver i dag, i morgon och i övermorgon.
Vi ser i Ekstrand den biskop som sammantaget är bäst lämpad att ta över ämbetet efter Gustav Björkstrand.
Därför hoppas vi att Borgå stifts nästa biskop heter Sixten Ekstrand.

Bengt Broo
Brita Erlandsson
Stefan Forsén
Lars-Henrik Höglund
Vilhelm Kankkonen
Karin Saarukka
Torsten Sandell
Ethel Sandström
Gustav Skuthälla