DELA

Bäst vore om Jomala övertog Möckelö-område

Inom Jomala-Centern har vi med intresse noterat Lennart Isakssons förslag om att Mariehamn skulle sälja bl a sin mark på Möckelö i Jomala. Inkomsterna skulle användas för att trygga stadens utveckling inom sina egna gränser genom en bro till Svinö.

För Jomala-Centerns del hoppas vi att Mariehamn och Jomala efter valet i oktober kan sätta sig ned och åter diskutera stadens stora markinnehav om 18 hektar på Möckelö. Dagens situation är nämligen ohållbar genom att staden varken har råd eller intresse att göra något med det så kallade Trouville-området. Därmed håller en av Ålands bästa badstränder på att sakta men säkert på att gå förlorad. Att om tio år återställa badstranden blir en kostsam sak.

Vi förstår stadspolitikernas oro över att en överlåtelse till Jomala skulle medföra ytterligare exploatering av attraktiv tomtmark. Men inget hindrar att Jomala i samband med överlåtelsen förbinder sig att inom en rimlig tidsperiod hålla området som allmänt rekreationsområde, eventuellt med möjlighet för privata att bedriva verksamhet kopplad till besöksnäringen.

Åtminstone två gånger har representanter för våra grannkommuner haft färdiga förslag om hur en överlåtelse av markområdet skulle kunna genomföras. Båda gånger har Mariehamn till sist avböjt en uppgörelse.

Jomala-Centern hoppas att nästa stadsfullmäktige tar Lennart Isakssons förslag till sig och inleder en dialog med Jomala. Allting annat vore bättre än nuvarande situation!

Jomala-Centern