DELA

Bäst med öppet landskap

Med intresse följde jag debatten om flyktingsmottagningen. Jag läste också Stephan Toivonens insändare och Nina Fellmans påstående att Stephans slutsatser är rasistiska och främlingsfientliga. Nu måste jag säga att jag inte känner Stephan Toivonen personligen. Därför vet jag inte om han är rasist eller främlingsfientlig.

Jag vill inte heller bedöma insändarens seriositet. Jag tror ändå att en sak är berättigad. Han kräver en diskussion om vad det kostar för samhället och vilka problem kan uppstå om vi tar emot flyktingar. Jag delar inte hans åsikter. Enligt mig berikar inflyttning ett samhälle och bidrar till öppenhet och mångfald. Men jag stämmer absolut överens med honom att saken måste kunna diskuteras i ett öppet samhälle.

Politikerna skall vara lyhörda och de skall ta befolkningens åsikter och oro på allvar. Jag vet att det förekommer rasism och främlingsfientlighet på alla ställen i världen. Varför? Samhällen som mår bättre, inte bara på ekonomiskt sätt, har mindre problem med sådant. Däremot har områden med ökad arbetslöshet och fattigdom större svårigheter att få en acceptans för invandring bland befolkningen.

Det uppstår en magkänsla att försämringar i statens ekonomi och trygghet beror på ökat och okontrollerat invandring, eftersom det finns problem med vissa invandrare och flyktingar. Ja, det finns kriminalitet. Det finns organiserad tiggeri. Och ja, det finns våld och snatteri. Det får vi inte blunda för. Och nej, det är säkert inte gratis att främja integration. Men även bland inhemska förekommer brott, våld, stöld mm. Det glömmer vi allt för ofta bort.

Vi inom Norden lever i välmående samhällen jämförd med många andra länder inom Europa. Vi borde ha råd med att hjälpa. Vad vi inte har råd med är att ignorera problemen och eländet i omvärlden. Om vi satsar på ett bra integrationsprogram, det vill säga mera språkkurser och informationstillfällen kan vi alla vinna på invandringen. Därför skulle jag ändra Stephans fr�åga från ”Vad skall flyktingar kostar?” till ”Vad skall solidaritet kostar?”

Till sist vill jag säga: Ja, vi kommer att bidra med våra skattepengar och personligt engagemang. Och ja, det finns även risk att den ena eller andra invandrare inte vill integrera sig. Men om jag tittar på alternativet där vi lever i ett inskränkt samhälle utan mångfalt, empati och solidaritet konstaterar jag att så vill jag inte ha det. Som Ulf Lundell trivs jag bäst i öppna landskap.

René Janetzko (S)