DELA

Barnträdgårdslärare står till förfogande inför beslut

Niklas Lampi ställde sig i början av juli i tidningen Ålands e-tidning frågan: ”Behöver man ha en högskoleutbildning för att servera barnen frukost på dagis?”.

Nej, det behöver man inte, säger vi inom barnträdgårdslärarföreningen. Men det krävs att fler än en personal är på plats när frukosten serveras och då gärna en personal med utbildning.

Detta då det just vid frukosttiden anländer många barn och föräldrar till daghemmet, varav några är föräldrar som vill diskutera språkträningen, ett eventuellt skoluppskov eller förundervisningens innehåll. För att kunna möta barnens och föräldrarnas behov krävs i dessa fall en utbildning, och enligt den åländska barnomsorgslagen en högskoleutbildning.

Vi vill dock poängtera att barnskötare och barnträdgårdslärare är precis lika viktiga för verksamhetens genomförande. Detta då de båda yrkesgrupperna kompletterar varandra. Det vi vill ska komma fram i denna diskussion är att det ska finnas tillräckligt med NÄRVARANDE personal under daghemmets öppettider, som i regel är mellan klockan 7 och 17.00.

Vi utgår från att en ändring i barnomsorgslagen är på gång och vill försäkra oss om man behåller kravet på två barnträdgårdslärare per avdelning med barn över tre år och minst en per småbarnsavdelning. Vi som jobbar inom barnomsorgen står därför till förfogande när beslutsfattare och tjänstemän vill diskutera situationen och ta del av den kompetens och mångåriga erfarenhet som finns ute på enheterna.

Vi vet hur det ser ut i verkligheten och vi är nöjda med att ÅMHM har gjort en tillsyn och konstaterat att det finns brister gällande personaltätheten och därmed säkerheten. För det är säkerhet och barnens, föräldrarnas och personalens trygghet det handlar om, inte huruvida det krävs en högskoleutbildning för att breda en smörgås eller inte.

Ålands Barnträdgårdslärare