DELA

Barnskydd med rättsskydd

Det är bra att barnskyddet och förslaget till den nya barnskyddslagen tas upp i Nyans spalter. Jag hoppas att det ytterligare bidrar till att kommunerna stöder förslaget till barnskyddslag som nu är ute på remiss. Samtidigt har jag en förhoppning att kommunförbundets styrelses majoritetsbeslut den 28.6. att föreslå en avvikelse som innebär möjligheten att en socialarbetare ensam ska kunna bereda omhändertagande av vård utanför hemmet inte skall accepteras av kommunerna. Lagförslaget förutsätter att minst två socialarbetare bereder omhändertagandeärenden. Allt för att garantera rättsskyddet.
Christian Beijar
ordförande för kommunförbundets
styrelse