DELA

Barnomsorgspeng blir en kvinnofälla

Fs:s förslag om en barnomsorgspeng på 600 –1.000 euro i månaden, som också omfattas av Ålands framtid och de Obundna, är en av de värre kvinnofällorna.
Den låga summan och bristen på pensionsskydd leder till att kvinnor som skulle välja Fs:s barnomsorgspeng riskerar att på sin ålders höst befinna sig under den relativa fattigdomsgränsen. De nyligen publicerade utredningen om ”Social utsatthet och bistånd på Åland” talar sitt tydliga språk.

Den största
gruppen som tvingas leva på minimala pensionsinkomster utgörs av kvinnor som prioriterade barn och familj en gång i tiden. Alternativet är att kvinnorna ges jämlika villkor med männen att tjäna in en god arbetspension.
Den kommunala barnomsorgen är generös, välfungerande och trygg. Jag har själv under många år kämpat för att alla skulle ha samma rätt till barnomsorg i offentlig regi. Också den gången kom motståndet från Fs.
I dag är jag glad att unga kvinnor kan välja både jobb och familj. Det var inte möjligt när jag var ung.

Inger Matsson (s)