DELA

Barnomsorgen i Lemland

Efter att ha läst valinformationen från Centern och de Obundna i Lemland blir man som liberal verkligen otålig och orolig. Kommer vi att ha fyra år till av utredningar inom barnomsorgen utan att komma till ett beslut om att förverkliga ett småbarnsdagis i kommunen?

Vi Liberaler i Lemland tycker att tillräckligt många utredningar och behovsanalyser redan har gjorts och att man nu behöver komma till skott!
I flera års tid har det varje vår varit stora problem att få barn placerade inom barnomsorgen och god framförhållning har saknats trots att det enkelt går att få fram siffror från kommunens barnrådgivning hur många barn som föds i kommunen varje år och tillagt det faktum att vi är en kommun med stor inflyttning. Småbarnsföräldrar skall inte behöva gå och oroa sig och vänta ända till mitten av juni eller i värsta fall i mitten av augusti innan de får reda på hurudan barnomsorg det egna barnet skall få från höstterminen, när barnomsorgsansökningarna lämnas in i mitten av mars!
Här är det politikernas ansvar att se till att förutsättningarna finns för kommunens personal att göra ett bra jobb och det har tyvärr inte fungerat de senaste åren.

Vi Liberaler tror på att Lemland är en kommun dit många småbarnsfamiljer väljer att flytta eftersom Lemland är en bra kommun att leva och bo i, och vi tror på fortsatt inflyttning till våra nya planerade bostadsområden. Därför behöver Lemlands kommun också satsa på att kunna erbjuda småbarnsdagis som hör till basutbudet inom barnomsorgen i de flesta andra kommuner.

Centern är övertygade om att familjedagvård är det bästa för barn under tre år och detta är även något som de Obundna har jobbat för under nuvarande mandatperiod och som även lyser igenom i valprogrammet inför kommande mandatperiod.
För oss Liberaler i Lemland är det viktigt att det är föräldrarna som själva får bestämma vad som är bäst för det egna barnet. Vi anser inte att det är kommunens eller politikernas sak att säga vad som är rätt eller fel vad gäller barnomsorg för de yngre barnen, eftersom barn är väldigt olika – för vissa barn passar familjedagvård utmärkt och för vissa barn är småbarnsdagis ett bättre alternativ. Vi anser att föräldrarna är myndiga att ta beslut om det egna barnets vardag och att det är viktigt att det finns alternativ för föräldrar som arbetar att välja var det egna barnet ska vara under arbetsdagen.
Liberalerna i Lemland