DELA

Barnombudsmannen på nätet

Barnombudsmannen ( BO ) ska bevaka barns rättigheter i samhället. Förra veckan ställde jag en skriftlig fråga i lagtinget riktat till landskapsregeringen. Jag ville veta varför BO är så osynlig på nätet och varför tydliga kontaktuppgifter inte kan hittas.

I maj 2014 övergick funktionen som BO till diskrimineringsombudsmannen ( DO ) i något som nu heter Ålands ombudsmannamyndighet.

10 månader efter sammanslagningen eller i mars 2015 kunde man inte på något sätt avläsa på DO:s hemsida att sammanslagningen hade skett.

Den som var i behov av hjälp i en fråga som berör barn kunde alltså inte på ett självklart sätt hitta till BO genom en normal sökning på nätet.

Det här är ju naturligtvis inte acceptabelt. BO som instans är ett resultat av FN:s konvention om barns rättigheter och landskapsregeringen måste såklart sköta detta bättre.

Från och med förra veckan är situationen bättre som ett resultat av min skriftliga fråga i lagtinget. Den ansvarige ministern Wille Valve tvingades erkänna situationen så som den var och lovade åtgärda bristen.

Idag kan den som behöver hjälp också få det via BO:s kontaktuppgifter på nätet.

Mats Perämaa (lib)

riksdagskandidat,