DELA

Barnkonventionens dag

Varje barn på Åland, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter.
Så skulle en vision för de åländska kommunerna kunna formuleras för att sedan brytas ned i konkreta mål för nämndernas verksamhet. Visionen grundar sig på den konvention om barnets rättigheter som FN:s generalförsamling antog den 20 november 1989. Rädda Barnens mål är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda.

Det är en värld
%u2022 som respekterar och värdesätter varje barn.
%u2022 som lyssnar till – och lär av – barn
%u2022 som ger varje barn framtidstro och möjligheter.
Vilken kommun på Åland blir den första att formulera och anta en vision med FN:s konvention om barnets rättigheter som grund?
Rädda Barnen på Åland
www.raddabarnen.ax