DELA

Barnen, vår framtid!

Spara inte på barnomsorgen. Jag lovar att inte medverka till försämringar ej heller att en nedrustning skall ske på våra daghem.
Den ekonomiska frågan måste lösas men inte på bekostnad av barnen och de äldre.
Ulla Andersson (S)