DELA

Barnen i Mariehamn skall ha skollunch

Debatten om att skolbarn som är hemma från skolorna i Mariehamn och studerar inte får skollunch är ett hett ämne dessa dagar.

”Enligt regelverket som LR har skickat till skolorna ska skolmat endast erbjudas till eleverna som har rätt till närundervisning i skolorna och till elever i en utsatt situation. LR inväntar nya anvisningar från statsrådet”. Så står det att läsa på stadens hemsida.

Vid torsdagens stadstyrelsemöte i Mariehamn lyfte jag frågan om skollunchen. Detta eftersom jag anser att alla föräldrar och vårdnadshavare i staden skall erbjudas möjlighet att få skollunch. Se möjligheterna nu och håll igång verksamheterna och hjulen i det åländska näringslivet.

Jag sitter med ett mandat från min väljare i Mariehamn och jag anser att vi skall jobba för staden och alla Mariehamnares bästa. Vi betalar skatt för att skolan skall fungera och där ingår lunch. Att det råder undantagstillstånd och att det finns en oro kring smittorisker med mera det känner vi alla till.

Men att vi i Mariehamn skall sitta och invänta direktiv hur vi skall göra känns märkligt för mig. Vi har duktig personal som kan laga mat. Som annars kanske inte har jobb. Det finns även personal som kan hjälpa till att köra ut maten 2-3 ggr per vecka. Eleverna kan gott äta samma mat två dagar. Hitta lösningar och var kreativa nu.

Konsekvenserna av denna åtgärd är stora. Föräldrar som blivit permitterade får hjälp i vardagen. Barnen får näringsrik mat vilket är nog så viktigt i kristider. Det är en omställning för många föräldrar nu, flera sköter sina jobb hemifrån, passar barnen samtidigt, hjälper till med läxor och till på det skall de laga lunch.

Kan vi hjälpas åt i dessa tider skall vi göra det, det betalar sig framöver. Men det är även klart att det blir en stor dominoeffekt kring allt detta. Personal hålls i jobb, varor och material köps in från åländska grossistföretag som kan hålla i gång sin verksamhet och ha personal anställda. Även producenterna gynnas och många underleverantörer.

Bildningsnämnden i Mariehamn har möte tisdagen den 7 april kl. 18.30. Budskapet från mig och stora delar av stadsstyrelsen var tydligt. Nu är bollen hos bildningsnämnden och stadens förvaltning. På tisdagkväll förväntar åtminstone jag mig ett tydligt svar och beslut som sedan verkställs fortast möjligt så att alla som vill ha skolluncher till sina barn vid stadens skolor får detta.

Ta hand om varandra

ANDERS HOLMBERG
POLITIKER OCH FÖRETAGARE