DELA

Barnen förtjänar vitsord

Jag blir värdigt förvånad när jag läser att lagtingsledamot Rainer Juslin föreslår att skolorna helt borde avstå från att ge vitsord denna vår pga distansundervisning. Det är klart att skola är mycket mer än att bara fylla i arbetsböcker och se på instruktionsfilmer på youtube. Det förstår vi alla.

Vi lärare gör allt vi kan för att vara kreativa och uppfinningsrika under denna speciella tid, men ingenting kan ersätta den helhet och lärmiljö som närundervisning i skolan skapar. Vi saknar våra elever och kollegor tusenfalt och jag vet att många elever saknar skolan. Däremot kan man inte påstå som Rainer Juslin att skolåret som helhet inklusive tiden med distansundervisning inte skulle kunna bedömas.

Slutvitsord på vårbetyget är ett vitsord som täcker hela skolåret, både höst- och vårterminen. Våra elever har trots allt haft närundervisning nästa hela skolåret. Betyget de fick till julen är riktgivande och före undantagstillståndet har eleverna fått normal närundervisning i två månader.

Vi har kunniga pedagoger och skolledare på fältet som kommer att kunna fatta goda beslut. Det är dags, Rainer Juslin, att börja lita på vår yrkeskunskap och sluta göra politik av en fråga som inte kommer att vara ett problem.

SARA KEMETTER

KLASSLÄRARE