DELA

Barn och unga – tobaksindustrins främsta målgrupp

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk. Årets tema handlar om att skydda ungdomar från tobaksindustrins strategier och förebygga att unga börjar bruka tobak och nikotin. I år är Tobaksfria dagen extra relevant att uppmärksamma på Åland i och med att den förändrade tobakslagen antogs i veckan.

Det finns cirka en miljard rökare i världen, och dessa skulle vara ännu fler om inte rökningen dödade varannan användare. Var fjärde sekund släcker tobaken ett liv! Idag är vi ändå hyfsat medvetna om riskerna som rökning medför och nya regler och normer har gjort det svårare för tobaksindustrin att locka till sig nya användare. Tobaksindustrin har därför börjat försöka rikta sina produkter, mot unga.

Unga är den främsta riskgruppen för att börja använda tobak. På Åland är genomsnittsåldern för tobaksdebut 15 år och 90 procent av debuterna sker före 18 års ålder. Efter 20 år fyllda är det väldigt få som börjar. Detta är tobaksindustrin medvetna om, och det passar dem ypperligt att locka till sig unga kunder eftersom det innebär en potentiell kund livet ut.

För att nå unga använder tobaksindustrin olika manipulativa strategier. De utvecklar nya trendiga produkter med snygg design som inte alls påminner om den traditionella cigaretten. Ett sådant exempel är e-cigaretter, så kallade vapes.

En annan metod är att använda sig av smakämnen. E-vätskor som smakar frukt och godis och som dessutom producerar stora mängder rök är ett tydligt knep för att locka unga användare. Tobaksindustrin försöker även framhäva sina nya produkter som bättre och hälsosammare alternativ till traditionella tobaksprodukter, utan att det finns någon forskning som stödjer det.

Ett exempel är det tobaksfria snuset, som i själva verket innehåller samma tobaksplanta som vanligt snus. Skillnaden är att tobaken processats i flera omgångar och tappat den karaktäristiska tobakssmaken och färgen. Men slutprodukten blir på intet sätt tobaksfri, även om snusbolagen vill framhålla det.

I flera avseenden har Åland en stark lagstiftning kring tobaksprodukter, till exempel förbud mot försäljning av smaksatta e-vätskor, en marknadsföringslagstiftning som är strängare än i vissa andra länder och så klart förbudet att sälja snus. Trots detta visar undersökningen Hälsa i skolan att tobaksbruket i årskurs 8 och 9 ökar på Åland.

Även på gymnasiet är andelen tobaksanvändare hög. Mot den här bakgrunden och eftersom vi är medvetna om att unga är den främsta riskgruppen för att börja med tobak tycker vi att det är beklagligt att man antog den förändrade tobakslagen i dess nuvarande form. Lagändringen medför mycket positivt men vi kan inte förstå resonemanget kring att tillåta 15-åringar att sälja tobak under övervakning.

Om försäljning av tobak inte får ske utan övervakning borde det vara en tillräcklig indikation på att jobbet är förenat med stora risker och inte lämpligt för ett barn. Vi känner besvikelse över att Åland inte tog chansen att skydda våra ungdomar mot tobaken genom att sätta en strikt 18-års åldersgräns. Ungdomarna har andra möjligheter till sommarjobb som inte riskerar att utsätta deras hälsa för potentiell skada.

Vi vill nu att arbetet med andra preventiva åtgärder påbörjas snarast, exempelvis exponeringsförbud för cigaretter i detaljhandeln och fler rökfria miljöer, så som på badplatser och kring entréer. Om Åland ska bli rökfritt 2040 vore det också relevant att fundera kring en åldersgräns om 20 år för att bruka tobak.

ERICA ÖSTRÖM

SAMORDNARE TOBAKSFRIDUO OCH ANDTS-KOORDINATOR, FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND

ELEONORE HEDMAN

PROJEKTLEDARE ANDTS, FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND

ANN GUSTAFSSON

VERKSAMHETSLEDARE, VÅRT HJÄRTA

INGER HAGSTRÖM, TUIJA DANIELSSON

TOBAKSKAMPEN, ÅHS