DELA

Barn och unga förlorare i sossarnas tandvårdsreform

Det blir barnen och ungdomarna som blir de stora förlorarna om socialdemokraternas tandvårdsreform blir verklighet.
En enkät bland tandläkare i Finland, där alla har rätt till allmän tandvård, visar att den förebyggande vården bland skolbarn och ungdomar fått stryka på foten till förmån för kostsamma, akuta besök.
Istället för tandläkarbesök varje år under skoltiden får skolbarnen i Finland efter reformen gå till tandläkaren i första, femte och åttonde klass samt en gång under gymnasiet. Det i sin tur har medfört en klart försämrad tandhälsa bland barn och ungdomar samt fler och dyrare ingrepp i lägre ålder.

Det här är inget som Obunden Samling kan ställa sig bakom.
Vi måste prioritera den förebyggande tandvården bland barn och ungdomar. Ju tidigare man lär sig god munhygien desto större är chansen att det blir en god vana som håller livet ut.
Låt de som har möjlighet och råd att gå till privattandläkare. Låt samtidigt ÅHS se över vilka grupper som bör inkluderas i den allmänna tandvården, men inte alla och absolut så att det sker på de ungas bekostnad!
Tänderna hör till kroppen, men det finns en stor skillnad mellan tand- och sjukvård: till läkare går du när du är sjuk, till tandläkare kan du gå i förebyggande syfte för att inte bli sjuk.
Jessy Hartvik (ObS),
kandidat i lagtings- och kommunalvalet i Mariehamn