DELA

Barn och Internet

Den 20 november är det dags igen att fira barnkonventionens dag. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlig den 20 november 1989, för 18 år sedan.

Idag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. På Åland gav lagtinget år 1991 för Ålands del sitt bifall till den lag som satte i kraft barnkonventionen i Finland, vilket innebär att vi på Åland förbundit oss att förverkliga barnkonventionen. Barnkonventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och ger en definition av de rättigheter som borde gälla för barn i alla samhällen i hela världen oavsett kultur, religion eller särdrag.
En av barnkonventionens huvudprinciper är barnens rätt till skydd. Rädda Barnen på Åland startade 1 augusti i år ett ettårigt projekt som heter Barnens Internet. Projektets målsättning är att skydda barnen från de risker och faror som finns å Internet genom att upplysa vuxna om hur barnens Internet vardag ser ut och ge tips om vad man bör tänka på.

Vi som vuxna måste ta vårt ansvar och skydda barnen från information och kommunikation på nätet som är till skada för barnens välfärd, precis som vi gör i det verkliga livet. Vi måste diskutera med barnen på daglig basis om vad dom upplever på nätet och då också
fokusera på de positiva bitarna på nätet, uppmuntra till det som är bra. Det kräver inte ett stort tekniskt kunnande för att ta del av barnens Internet-vardag. Med ett intresse och en öppen dialog om nätet med sina barn kommer man långt. Låt barnen visa hur det fungerar att använda till exempel MSN, kanske ni kan skaffa ett MSN konto sedan och kommunicera med andra föräldrar och vänner.

Det känns som det finns allt för få vuxna på de sajter barnen besöker. Även om man som vuxen kanske känner att man inte förstår hur allt fungerar på nätet så kan man ändå göra mycket genom att använda den livserfarenhet man har och granska de sajter som barn i ens närhet besöker. Precis på samma sätt som när du beslutar om ditt barn är moget för att se en viss film eller spela ett visst spel så måste man även på nätet sätta gränser för att skydda barnen. Lämna inte era barn ensamma ute i den virtuella världen. Samma värderingar och regler som vi har i den verkliga världen måste även gälla på nätet.

Barnens rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne är en annan av huvudprinciperna i barnkonventionen. Vi vill i vårt projekt Barnens Internet fokusera på att barnen ska få delta och berätta om hur dom upplever nätet genom att ha diskussioner kring detta. Vi kommer att besöka skolorna, åk 4-6 under januari-maj 2008 och prata med baren om Internet och e-mobbning.
Vi kommer också fokusera på att upplysa föräldrar och andra vuxna i skolorna.

Till alla föräldrar, tio tips från Medierådet i Sverige om vad vi bör tänka på när våra barn är på nätet:

– Tala med ditt barn om Internet.
– Uppmuntra till en bra samtalston även på Internet.
– Uppmana ditt barn att vara återhållsam med personlig information.
– Låt inte ditt barn ensamt träffa okända som de fått kontakt med på Internet.
– Lär ditt barn att informationen på Internet inte alltid är sann eller objektiv.
– Var inte för kritisk mot ditt barns nyfikenhet.
– Rapportera information och händelser som du bedömer olagliga.
– Tekniska lösningar kan vara ett stöd att hantera Internet.
– Kom överens om hur Internet ska användas.

På barnkonventionens dag vill vi uppmana er att prata med barn om Internet.
Rädda Barnen på Åland rf
Marika Mattfolk
Projekt Barnens Internet