DELA

Barn har rätt till ekonomisk trygghet

Inflationen och det ekonomiska läget bekymrar många barn. Trots det allvarliga läget, bör vi vuxna inge framtidstro och tillit – men framför allt fatta barnvänliga beslut.

Barn har en större uppfattning om familjens ekonomiska situation än många föräldrar vill tro. Bland låginkomstfamiljer är det vanligt att barn känner oro, skuld och avund. Barns tolkningsförmåga är ändå begränsad och därför är det viktigt att vi vuxna talar om pengar på barnets nivå. Vi ska också visa att vi bär ansvaret för den ekonomiska situationen i familjen.

Barnkonventionen finns till för att skydda barnets rättigheter. Konventionen erkänner varje barns rätt till en levnadsstandard som krävs för att barnets ska kunna utvecklas och må bra. Det betyder bland annat att varje barn ska få mat, kläder och bostad.

Redan innan coronapandemin, kriget i Ukraina och den ökade inflationen levde över 120 000 barn i Finland i en fattig familj. Förälders skada, sjukdom eller missbruk är faktorer som kan påverka familjens ekonomi. Även familjer med en vårdnadshavare lever under ekonomiskt utsatta levnadsförhållanden. I huvudstadsregionen har vi också en rätt så utbredd fattigdom bland arbetande familjer, ett fenomen där föräldrar jobbar heltid för en lön som inte täcker familjens utgifter.

Det finns många insatser vi kan införa för att Finlands ska vara ett bra land för barn att växa upp i. Frukost åt skolbarn, möjligheter till subventionerad hobbyverksamhet och en extra utbetalning av barnbidraget kan vara lösningar som kommer till undsättning för många familjer. Ekonomiska förmåner som stödjer barnfamiljer bör beakta olika familjekonstellationer och familjers varierande behov. Det är även viktigt att man ser över och uppdaterar de olika stödformerna kontinuerligt.

Under ekonomiskt svåra tider är det viktigt att fatta modiga beslut till förmån för barnet. Vi vet att förebyggande stödåtgärder på sikt är billigare och betalar sig tillbaka i form av välmående vuxna. Därför ska vi inte skära ner på service riktade till barn, unga och familjer.

PIA SUNDELL ,  Verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp