DELA

Barn en gåva och en utmaning

En av de starkaste krafterna i vårt samhälle har genom århundraden varit att föröka oss. Vi gör det oberoende av ekonomiska förutsättningar runtom i hela världen och kommer att fortsätta med det.
Att få barn är stort. Ofta är vi föräldrar ganska oförberedda på det liv som möter oss då familjen växer och livet byter fokus. Från att tidigare haft jobb eller gått i skola 7-8 timmar om dagen är man nu ansvarsperson med uppgifter 24 timmar i dygnet. Sömn är en lyxvara och listan på vad som behöver uträttas oändlig.

Många gånger har jag önskat att jag hade bott i en annan samhällsstruktur då barnen var små, ett samhälle där storfamiljen med flera generationer tillsammans hjälps åt med de dagliga sysslorna och även med barnen. Den modellen såg jag på nära håll då jag växte upp i Östafrika.
Trots det har jag valt att bo i Norden och på Åland. Den sociala tryggheten och välfärden har starkt bidragit till vårt val. Åland har en god välfärd med sjukvård, bra skolor och barnomsorg. Vi har möjlighet att välja på Åland. Därför är landskapsregeringens förslag att försämra den subjektiva rätten till barnomsorg för barn under 3 år med en hemmavarande förälder ett stort bakslag. Då fråntar man också barnfamiljernas direkta möjligheter att välja.

De allra flesta föräldrar vill sina barn väl och önskar tillbringa mycket tid med sina barn. Att syskon får tillbringa några timmar per dag med jämnåriga lekkamrater kan vara riktigt roligt, speciellt om de redan hunnit börja på dagis och lärt sig uppskatta lekkamrater och barnanpassad verksamhet.
En del föräldrar behöver det avbrott några timmar på dagis för det äldre syskonet för att orka. Det vill jag respektera. Barnen kan inte göra valen. Det är föräldrarna som gör valen utifrån barnens bästa. Och de argumenten är subjektiva.

Jag ställde en fråga till minister Katrin Sjögren (Lib) om hur många barn det rör sig om per mail och fick då till svar att det är en approximerad siffra utgående ifrån statistiken 2009 i Jomala och Mariehamn, men ingen kan svara på hur mycket man de facto sparar. Vilken summa handlar det om, Katrin?
Gun Carlson (c) i lagtingsdebatten ber föräldrar vänta med karriären under småbarnsåren.
Jag kan aldrig tänka mig att det är karriären föräldrarna har i tankarna om det äldre barnet är på dagis då man är hemma med det yngre. Jag förstår inte ens resonemanget. Jag blev både ledsen och kränkt som förälder av Gun Carlsons uttalande i lagtingsdebatten.
Att dra alla över en kam utifrån den skräckbild som stundom målats upp i media är hårresande. Att vara förälder är en stor utmaning och ett evigt pusslande – för barnets bästa. Barnen kan inte göra valen själva. Den är min plikt och önskan som förälder att bedöma vad som är ”bäst” för mina barn. Föräldrarna vet betydligt bättre än kommunernas socialnämnder.

Maria Jonsson (S)