DELA

Barn eller narkomaner

Jag läser med förvåning i Nya Åland att Sten Eriksson på landskapets fastighetsbyrå uttalat sig om lokalers lämplighet för undervisning enligt Waldorf-pedagogiken. Vad han baserar detta yttrande på, som går stick i stäv med Waldorfskolans egen bedömning, kan man ju undra.

I vilket fall tycker jag och många med mig, boende i Naturbruksskolans närhet, att det hade varit väldigt trevligt om Naturbruksskolan åter skulle kunna användas för skolverksamhet. För mig framstår det som obegripligt att avslaget till Waldorfskolan inte varit ett politiskt beslut, utan ett tjänstemannabeslut. Skolan har ju stått tom i c:a 5 år och dragit stora kostnader för skattebetalarna.

Istället verkar det, som om man ifrån vissa håll inom landskapet, föredrar att locka hit narkomaner från Sverige och övriga Finland för att ”behandlas” på Naturbruksskolan.

Jag har den 20 november i båda tidningarna riktat en öppen fråga till beslutsfattarna om de har granskat, i vad mån Iris behandlingshem, som ska stå för verksamheten, botat någon enda narkoman. Inte ens en så enkel fråga kan man svara på. Det uteblivna svaret tolkar jag, som att man har noll koll.

Ändå tänker man utöka det befintliga narkomanantalet på Åland mede ett 20-tal narkotikaberoende personer från Sverige och Finland, på mer eller mindre permanent basis, istället för att låta Waldorfskolan få tillgång till skollokalerna. Ett mycket underligt sätt att bedöma samhällsnyttan. Åländska barn borde ha större förtur än narkomaner från Sverige och Finland.

Björn Gustbée