DELA

Barn eller åldringar?

Allra först; att våra barn får en underbar uppväxt i ett tryggt hem, en stimulerande barndom, växer upp till trygga ungdomar, tar ansvar för sitt liv och blir lyckliga är något som vi alla vill!
Men jag upplever att det finns kontraster mellan barnvården – och åldringsvården.
Vi vill alla att barnen ges möjlighet till bra vård medan föräldrarna jobbar, att barnen får hjälp med ätande, påklädning, aktiviteter och toalettbestyr mm. Vi vill att barnens dagar fylls med stimulerande och pedagogiskt program, vid fri lek är den självklart övervakad.

Om ett aktivt barn tejpas fast i bordet då det skall äta så blir det rättssak – men om en åldring binds fast i sängen över natten kan det vara självklart. Om ett barn inte klarar sej på toaletten får det hjälp – en gamling kanske sitter fastbunden den stunden. För barn finns massor med stimulerande verksamhet under dagistiden – för en gamling kan det roligaste vara att passa mattiderna. För barn finns en mängd modeller av vagnar och kärror, så barnet kan följa med till butiker och ut på promenader – för en gamling finns det rullstol som är omöjlig att köra utomhus på grusvägar, promenadvägar eller på vintern. Varför? Och kanske ingen har tid att köra rullstolen.

För en gamling kan en enkel biltur i veckan, ut på landsbygden eller till havet, eller att sjunga välbekanta sånger tillsammans med någon, vara en insats som ger lite livsglädje.
Mer tid för våra kära gamlingar!
Inger Andersson (Obs)
Lagting 54
Lemland 529