DELA

Barn är experter på att provocera

Jag är uppfödd på den tiden när det var lovligt att slå/aga barnen och jag minns än hur förnedrande det var.
Att få örfilar, slagen med bältet var vanligt och även om jag hade det lindrigare, mot vad många andra hade det, så glömmer jag det aldrig. Jag minns inte varför jag fick stryk och vad jag gjort som förtjänat slagen. Mina föräldrar och lärare förklarade aldrig varför, troligtvis var jag som barn är i dag, provokativ.
De flesta barn är experter på att provocera. Det hör till deras utveckling och jag är övertygad om att de föräldrar som inte orkar med sina provokativa barn, var lika provocerande mot sina föräldrar.
Mina barn var åtminstone experter på att provocera och när det var som värst var det bara att ”gå undan istället för i närkamp”. Jag ville inte att mina barn skulle uppleva samma förnedring som jag fick uppleva när jag fick stryk/slag.

Att gå så långt att man slår sitt/sina barn är en form av övergrepp och då finns det hjälp att få. Det är inte skamligt att säga att man inte kan hantera barnen, däremot är det ett nederlag att inte söka hjälp och det är barnen som tar skada om man inte söker hjälp.

Jag välkomnade lagen om barnaga som trädde i kraft 1979 men tyvärr inser jag nu, att barnaga fortfarande pågår.
Jag är glad att tröskeln till att kunna anmälan barnmisshandel har blivit lägre.

Förälder