DELA

Bärkraft i praktiken?

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.” Så börjar Ålands hållbarhetsagenda som vi stolt är ute och pratar om på internationella möten. Men lever vi efter detta här hemma, eller är det bara tomma ord?

KST blir för dyrt, det måste bantas ner sägs det, men vem blir i så fall förlorare, jo klienterna om man skär ner på till exempel Fixtjänst.

Nu läser jag i tidningen att 5 kommuner vill skjuta på nya grundskolelagen för att det det kommer att kräva omfattande resurser av kommunerna”

Vad jag nu ser i båda dessa så är det brukarna som blir förlorare, och det är klinterna i KST och eleverna i skolan.

Just de som behöver hjälp och stöd i kommunerna.

Ett KST som egentligen borde heta klienternas socialtjänst – inte kommunernas. Vi ligger efter på Åland inom till exmpel socialpsykiatrin och om vi nu får ett KST, se då också hur vi kan erbjuda bättre socialservice, inte sämre.

KST är för de som är i behov av social service – skär inte då ner på resurserna.

I skolorna så är det inte lätt att vara elev med särskilda behov, ännu större utmaning är det att vara förälder som behöver kämpa för sitt barns rätt till den undervisning de har rätt till.

I den nya grundskolelagen så lyfts elevernas rätt till en utbildning efter sina förutsättningar.

En annan sak som lyfts upp i nya grundskolelagen är rätten till en trygg skola. Skjut inte upp det, det behövs.

Eleverna behöver en ny grundskolelag. Lagen är till för eleverna inte kommunerna.

Större behöver inte alltid bli billigare men det kan bli bättre.

Så bästa beslutsfattare i landskapsregeringen – skjut inte upp den nya grundskolelagen. Många elever och dess föräldrar behöver få stöd av lagen, ge dem den rätten nu.

Ni som jobbar med KST se det som klienternas socialtjänst. Sätt klienterna i fokus och det behov de behöver.

Vi har allt fler på Åland som mår dåligt psykiskt, men resurserna har inte ökat. Så sänk inte kostnaderna, se istället till behoven för dessa på Åland. När ni gör det viktiga jobbet nu med att strukturera upp KST se också ålänningarna och deras behov.

Vi behöver ha ett Åland där vi främjar ett välmående för alla. Vi behöver få en skola och social verksamhet där alla kan blomstra efter sina förutsättningar.

GÖTE WINÉ