DELA

Bara naturis vid Islandia

Med anledning av insändaren om bland annat allmänhetens åktider i Islandia i Nya Åland den 15 januari önskar vi ge några kommentarer.
Stadens idrottsanläggningar har årligen många besökare och våra besökare ger ibland förslag på förändringar och förbättringar. Det är vi glada för. Vår målsättning är att hålla idrottsanläggningarna i gott skick och vi försöker hörsamma de önskemål som våra gäster har. Ibland kan det dock vara så att gästernas önskemål står i kontrast till varandra. Exempelvis har vi från barnfamiljer fått förfrågan om inte alla friåkningstiderna kan vara utan klubba samtidigt som andra gäster önskar fler friåkningstider med klubba. Vår förhoppning är att nuvarande upplägg skall göra det möjligt för så många som möjligt att hitta passliga tider för skridskoåkning.

Under de senaste åren har den driftsbudget som styr vår verksamhet minskat och då har även idrottsanläggningarna påverkats. En konsekvens av detta är att uteisbanan vid Islandia endast spolas som naturis, det vill säga banan är i gång då det är minusgrader. Den här vintern har det tidvis varit ett svårt väderläge med kraftiga snöfall samt minusgrader och töväder om vartannat. Detta har gjort att det på uteisbanan nu finns ett fastfruset ytskikt. Anläggningspersonalen hann inte få undan de snömängder som kom på denna bana. Vid sidan av gängse arbete har framförallt istället prioriterats att få bort snön från flera anläggningars yttertak. Vi eftersträvar dock att banan igen skall vara i gång i slutet av januari.
Maria Hägerstrand-Mattsson
kultur- och fritidschef i Mariehamn
Lennart Axelsson
anläggningschef i Mariehamn