DELA

Bara myndigheter har myndighetsansvar

Med anledning av finansminister Mats Perämaas och ÅSRS ordförande Lennart Joelsons svar och kommentarer gällande ÅSRS verksamhet och finansiering.

Joelsson berättar att ÅSRS i sin verksamhet agerar på uppdrag av Landskapsregeringen enligt gällande avtal. Jag ifrågasätter inte det konstaterandet. Ett avtal från 1994 som ingen inom landskapsförvaltningen tills dags dato uppgett sig ansvara för. Vem ÅSRS styrelse fortgående för diskussion med angående uppfyllandet av avtalet vet jag inte men Joelsson kan säkert upplysa oss om detta.

Finansminister Perämaa tar inte någon ställning i frågorna jag tidigare ställt angående finansieringen och den kommersiella verksamheten. Finansministerns funktion ger i sammanhanget uttryck av att vara modell gummistämpel. Enligt gällande avtal står ÅSRS för transport av tjänstemän och politiker inom förvaltningen. Utan att ta ställning till om detta är rätt eller fel kan man undra varför infrastrukturavdelningen i så fall tillåts anskaffa en egen båt för dylika transporter för ca 170 000 euro?

Ordförande Joelsson uppger att ÅSRS verkar med ett indirekt myndighetsansvar. Påstående väcker både förundran och nyfikenhet. Jag hoppas att uttalandet inte har sin grund i ÅSRS styrelses slutsats utan är en produkt av ordförande Joelssons högst personliga åsikt. Värt att veta för ordförande Joelsson och ÅSRS styrelse är att enligt gällande lag kan endast en myndighet ha ett myndighetsansvar. Att delegera delar av detta ansvar, lite av detta ansvar eller ens en indirekt bit av detta ansvar är en juridisk omöjlighet. Att man tex via handräckning anförtros en uppgift i myndighetsammanhang delegerar inte ansvaret. Hoppas att ÅSRS styrelse klargör detta för sina anställda och sina aktiva medlemmar att de inte vilseleds av ordförandes eller styrelsens egna slutsatser.

Joelsson uppger också att ÅSRS omnämns i den nya Sjöräddningslagen. Det är ett mycket riktigt konstaterande av ordförande. Dock kan tilläggas att vi alla omnämns i denna lag. I lagen nämns bla” frivilliga föreningar och andra sammanslutningar”. Texten inkluderar alltså helt klart ÅSRS men exkluderar heller ingen annan om man läser lagen till slut.

Varken jag eller någon annan bortser från de liv som skonas och den allmännytta som görs genom ÅSRS allmännyttiga föreningsverksamhet. Med lite självdistans kan man dock konstatera att mycket få av de uppdrag som presenteras av sällskapet, är sjöräddningsuppdrag (läs räddande av liv) Att snabbt kunna rycka ut till räddning är bra, men jag påstår jag att dessa sjöräddningsuppdrag kan skötas med färre antal samhällsfinansierade frivilliga enheter. Det faktum att en överväldigande majoritet av de uppdrag som presenteras av ÅSRS är kommersiella per definition kan inte ens Joelsson bestrida. Vad jag påtalat är att dessa kommersiella uppdrag rimligtvis borde finansieras på annat sätt än med samhällsmedel och inte per automatik definieras som allmännytta enligt Inkomstskattelagen 22§.

Förebyggande av tillbud till sjöss torde ligga Landskapsregeringen nära om hjärtat när man läser avtalet från 1994 med ÅSRS. Att förebygga olyckor genom att tapetsera vår karta med frivilliga sjöräddningsenheter torde vara ett synnerligen ineffektivt sätt att förebygga dessa olyckor. Man kan dra en jämförelse till land, där man i stället för att förebygga hala vägar genom att sanda, ställer ut ambulanser i varje kvarter som hjälp när olyckan är framme. Om Landskapsregeringen väljer att dela ut myndighetsuppgifter till föreningar så borde också ett krav medfölja att verksamheten också skall följa god förvaltning i enlighet med förvaltningslagen. Övervakning, styrning och uppföljning skall finnas. Inget av detta finns i dag.

Vi kan alla konstatera att sjöräddning och trygghet på sjön är något som Gränsbevakningsväsendet som myndighet äger. En myndighetsnärvaro behövs för att förebygga olyckor och tillbud även på Åland. Konstigt nog har jag inte sett att någon representant från ÅSRS styrelse står på barrikaderna då GBV stått inför neddragningar på Åland. Upplys mig gärna om detta gått mig förbi. Det borde ju ligga styrelsen nära om hjärtat fast det inte står i avtalet.

Vilhelm Holmberg