DELA

Bara möjligheter

Replik på Martin Nilssons insändare i Nya Åland. Det är en brutal sanning att VA-verket, till följd av politiska beslut, inte getts möjlighet att göra nödvändiga reinvesteringar i ledningsnätet.

Jag menar, med stöd i hur Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Hamn Ab utvecklats, att ett aktiebolag är överlägset en politisk nämnd när det gäller att sköta sådan infrastruktur som handlar om att sälja el och vatten till medborgarna.

I detta finns faktiskt inga risker utan bara möjligheter. Inte minst tar man genom en bolagisering på allvar i bruk personalens erfarenheter.

Jörgen Pettersson