DELA

Bara minus för skärgården

Mer ur regeringsprogrammet 2011

”Skärgården är på grund av sitt perifera läge i behov av särskilda insatser för att behålla en god levnadsnivå för sin bofasta befolkning”

Vad har detta inneburit för skärgården?

Man har privatiserat och reducerat skärgårdstrafiken under sin mandatperiod. Detta har i sin tur ökat risken för att arbetsplatser försvinner i skärgården. Sker detta ökar risken för att arbetsplatser försvinner för den bofasta befolkningen. Konsekvenserna av detta kan innebära försämrad service inom drabbade skärgårdskommuner.

”ÅLR ser framtida möjligheter till nyföretagande inom vindkraft, turism, nätbaserade tjänster, växthusnäring, fiske och fiskförädling”

Läser om att den åländska myndigheten sätter hårdare krav än vad som görs utanför Åland. Myndigheterna är ju ÅLRs förlängda arm. Konsekvenserna av detta är att åländskt fiskförädlingsföretag etablerar verksamhet utanför Åland. Nu senast kan vi läsa om landskapets nya vattenåtgärdsprogram. Samtidigt låter vi besökande kryssningsfartyg till Mariehamn släppa ut sitt orenade avloppsvatten direkt ut i Östersjön. Gör landskapet skillnad på det som gagnar Mariehamns näringsliv och det som gagnar skärgårdsföretagens?

Vindkraftsföretag i skärgården känner sig motarbetade av ÅLR. Ansvarig minister hävdar att det inte är korrekt men det är svårt att se hur ÅLR stöttar skärgårdsföretags etableringar i verksamhet som ÅLR har lovat att stötta.

”Sjöfarten sysselsätter fortsatt många som bor i skärgården och dess arbetsplatser värnas”

Hur många av de arbetsplatser som nuvarande ÅLR hade ansvaret över 2011 kommer finnas kvar 2016 att värna om med rådande politik och brist på beslut, se kortrutt?

Med sådana löften från valda representanter i lagtinget är det svårt att se en ljus framtid för Ålands skärgårds fasta befolkning och för alla de som värnar om en levande skärgård.

Mikael Staffas