DELA

Bara kommunalskatten

Senaste vecka publicerade ni en lista på de 500 personer som hade de största förvärvsinkomsterna kompletterad med en spalt rubricerad skatt.
Ingenstans framgår det att spalten för skatt avser endast kommunal skatt så det ger ett missvisande intryck av att höginkomsttagarna skulle betala väldigt litet skatt.
Jag som hade nöjet (?) att vara listad med 85 Teur inkomst och skatt 14 Teur (16%)betalar faktiskt 32 Teur i sammanlagd skatt (38%) vilket är något helt annat och förhoppningsvis ger en bättre samlad bild av de progressiva skattenivåerna.

För övrigt kan jag tycka att Harry ”Tirri” Sjöblom sammanlagt under alla år betalt alldeles tillräckligt med skatt till Föglö kommun och staten så att han som ”icke arbetande” gott kan följa rådande lagar och endast leva av dividendinkomst.
Det företag han skapat matar fortsättningsvis in mest till kommunen.
Med vänlig hälsning från
Skattejon