DELA

Bara genom samarbete kommer vi åt penningtvätt och skatteflykt

Skandal efter skandal kring penningtvätt och skatteflykt har de senaste åren avslöjats. Senast i raden är ytterligare en stor, nordisk bank som av allt att döma har varit inblandad i penningtvätt. Det är fullständigt oacceptabelt och systemet behöver ändras.

Pengar som tvättas med hjälp av banker används för att finansiera grov brottslighet och terrorism, det ger diktatorer och brottslingar möjlighet att leva gott på stulna pengar och det skadar förtroendet för hela banksystemet. Det skapar också en orättvis konkurrens där banker som tar reglerna på allvar och gör rätt för sig riskerar vara mindre lönsamma än de som tänjer på reglerna för att tjäna pengar.

Liknande problem finns för skatteflykt. Det är bra att länder konkurrerar med varandra om att erbjuda goda villkor för näringslivet, men bara så länge det görs transparent och rättvist. Idag kan stora, multinationella bolag föra över vinster mellan länder för att undkomma skatt. Det leder i praktiken till att skatteintäkter går förlorade och att företag konkurrerar på olika villkor. Intäkter som kunde användas i välfärden eller till skattesänkningar för vanligt folk. Det är inte rimligt att ett litet café ska betala full skatt medan den stora kedjan kan komma undan skatt med hjälp av avancerade upplägg.

Skattefrågor är idag nationell kompetens och så bör det förbli. En EU-skatt är inte rätt väg att gå. EU behöver dock mer muskler när det kommer till att hantera skatteflykt och penningtvätt. Det krävs både tillräckliga resurser och en politisk vilja från medlemsstaterna att faktiskt komma åt problemen. Idag räcker det med att ett enda medlemsland som har händerna i syltburken och tjänar pengar på skatteflykt motsätter sig en åtgärd för att EU ska vara fullständigt handlingsförlamat. Så kan det inte fortsätta och Europaparlamentet måste vara en blåslampa mot medlemsstaterna.

Skatteflykt och penningtvätt är typiska områden där EU kan och bör göra nytta. För att kunna lösa gränsöverskridande problem måste vi samarbeta.

ANTON NILSSON

KANDIDAT I EU-VALET