DELA

Bara ett val – rösta på Anton Nilsson

Åland har bäst möjlighet att få inflytande genom att rösta på Svenska Folkpartiet (SFP). Där finns också bästa möjligheten att få en invald Europaparlamentariker från Åland. Genom det mångåriga samarbetet med SFP, så har vi ålänningar i gengäld för våra röster fått möjlighet att ha en medarbetarare i parlamentarikens stab, praktikanter har fått möjlighet att komma ner och få erfarenehet av EU-politik och vi har direkt kunnat bevaka och arbeta med frågor med relevans för Åland.

Den åländska socialdemokratiska EU-valskandidaten har både gjort anspråk på att vara din svenskspråkiga röst i EU såväl som manifisterat på realiteten att hon faktiskt skulle bli invald, vi menar att detta inte stämmer.

Finska Socialdemokraterna (SDP) har historiskt sett gjort mycket dåliga EU-val. Under de senaste två decennierna så har SDP i EU-valen haft ett betydligt lägre understöd än i riksdagsvalen. Skillnaderna har varit så stora som ända upp till 6-8 procentenheter.

Mot bakgrund av detta, och även det i sammanhanget dåliga resultat i senaste riksdagsval, finns det inte mycket som talar för att SDP denna gång skulle skörda stora valframgångar. Det är också därför högst tveksamt om SDP kommer få ett tredje mandat (vilket är deras målsättning). Med dagens understöd på 12,7% från valet 2014, så är det även tveksamt om de skulle behålla sina nuvarande två mandat.

För att bli invald på SDP:s lista behövs det ett röstetal som motsvarar över hela Ålands befolkning och nästan det dubbla av vår befolkning om man vill komma riktigt högt på listan. Senaste EU-val fick den svenskspråkiga kandidaten runt 2000 röster. Det är betydligt lättare att komma högt på SFP:s lista än på SDP:s lista. Det kan man se genom att kolla på vad första ersättarplatsen haft för röstetal under de senaste valen.

Britt Lundberg som senast gjorde ett kanonval på SFP:s lista och kom tredje med 11 362 röster, så skulle en kandidat med samma röstetal inte ens ha nått topp-5 på SDP:s lista och varit 30 000 röster från att bli invald. Med en ordentlig kraftsamling från Ålands sida är det fullt realistiskt att Anton Nilsson skulle kunna komma på ersättarplats på SFP:s lista.

Senaste EU-val så hade Åland ungefär ett valdeltagande på 55 procent i skärgård, stad och landsbyggd. Det var förvisso det högsta i hela landet och klart högre än rikssnittet, men med ett ännu högre valdeltagande och röstetal för Anton så skulle han kunna ta med sig ett starkt mandat till eventuella förhandlingar i Bryssel.

Därutöver skulle det även skicka en tydlig signal om att vi ålänningar tar EU-valet på största allvar. Ålands samarbete med SFP har alltid varit framgångsrikt och visat sig vara den bästa garanten för en svenskåländsk röst i Bryssel. De går från ord till handling, till skillnad från åländska och finländska Socialdemokraterna som efter senaste val kom med utfästelser om att en medarbetare skulle ges särskilt ansvar för åländska frågor, men som efter fem år inte kom längre än en rapport om Baltikum som i ett hörn täckte Åland.

Den 26 maj har vi ett val. Ett val där ålänningarna har större möjlighet än någonsin tidigare att säkra svenskspråkigt, till och med åländskt, inflytande i Europaparlamentet.

Men för att utnyttja denna möjlighet har vi egentligen bara ett val – att rösta på Anton Nilsson. Anton har en direkt mångårig erfarenhet av EU-politiken, ett brett nätverk och stor kännedom om hur saker och ting går till i Bryssel. Anton är en diplomatisk brobyggare som arbetar målmedvetet och seriöst. Han är en kandidat vars röst på honom med säkerhet blir till gagn för Åland. Valet är ditt.

UNGA HÖGERSINNADE
MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET FÖR ÅLAND
UNG FRAMTID ÅLAND
ÅLANDS LIBERALA UNGDOMSGRUPP
ÅLÄNDSK UNGCENTER
UNGA OBUNDNA