DELA

Bara ett miljöalibi?

Nyligen släppte FS Links en miljökonsekvensbeskrivning över tunnel till Föglö. Politiker går ut och säger att de nu är övertygade om dess förträfflighet. Har de läst dokumenten eller är det bara ett miljöalibi?

Några frågor kring MKB:n:

1. När möjligheten att byta ut Skarven mot en miljöoptimerad färja tas upp förutsätts att Ekholmssund måste sprängas upp med hänvisning till Ålands landskapsregering. Med en grundare färja än Skarvens 4,25 m är det onödigt att spränga. En ny elfärja med samma kapacitet som Skarven behöver bara 3,75 m. Det är helt möjligt att uppnå en snittid på 20-25 minuter Svinö-Degerby utan sprängning av sundet.

2. I beräkningarna för snabbruttsfärjan Svinö-Degerby uppskattas påverkan vara mellan 18-24000 ton CO2 under en 30-årsperiod. Detta utgående från dagens finska elmix. Varför väljer ni att svartmåla en elfärja som självklart skulle gå på helt förnybar el?

3. Tunneln liksom kortrutten förutsätter att trafiken fortsätter till Kökar och Sottunga- Kumlinge via ett nytt färjfäste i Hastersboda. Miljökonsekvenserna för detta finns inte med i dokumentet. Varför inte? EU:s vattendirektiv och Weserdomen kan innebära förbud mot hamn i Hastersboda.

4. I MKB:n förutsätts att krosset transporteras med fartyg från Degerby och Svinö. Kanske kan gamla kajen i Degerby användas om den är i skick men färjeläget i Svinö kan inte användas av lastfartyg. Hur har ni tänkt?

MKB:n visar på stor miljöpåverkan från tunnelbygget och utsläppen från trafiken i driftsskedet uppnår inte klimatmålen, vilket en elfärja direkt till Degerby gör.

Låt oss säga att en tunnel skulle kosta 200 miljoner euro plus minus 30 miljoner euro. Hur många färjor skulle vi kunna byta ut till klimatneutrala sådana för den kostnaden? Alla!

JAN GRÖNSTRAND