DELA

Bara emot dålig förändring

Svar på Jörgen Petterssons insändare 13.4 2015:

Förnyelse är nödvändigt och utveckling bra, inleder Jörgen Pettersson sin insändare i gårdagens tidning, och så långt är vi fullständigt överens. Men sedan ägnar Jörgen Pettersson sig åt ett lustmord på allt vad Ålands Radio är och har gjort under de 19 år som företaget har funnits, och här är slutsatserna dåligt underbyggda med fakta när de inte är rena fantasier. Men det är som det brukar vara när Jörgen Pettersson skriver om Ålands Radio – där är det varken förnyelse eller utveckling.

Så för att rätta till några av de mest flagranta faktafelen:

Vi påstås vara 15 år efter tidningarna på Åland vad det gäller allt: teknik, nyhetsbevakning och journalistik – trots det är det vanligare att tidningarna följer upp nyheter som Ålands Radio varit först med än tvärt om – även om det givetvis också händer ibland.

Vi har 15,75 tjänster på redaktionen, mig inräknad, så vi tillhör snarare en av de mindre redaktionerna på Åland än har mer personal än andra medier här.

Vi påstås också vara långt efter omkringliggande public servicebolag – det tycker tydligen inte de, eftersom vi har ett regelbundet redaktionellt samarbete österut och oregelbundet samarbete västerut med YLE, SR och SVT.

Om vår hemsida är så dålig som Jörgen Pettersson påstår undrar jag varför chefredaktörerna i båda tidningarna gemensamt skrev en ledare i våras om att Ålands Radio inte skulle få fortsätta att publicera nyheter på sin hemsida för att det innebar för stor konkurrens eftersom folk väljer vår hemsida istället för tidningarnas?

Men till själva sakfrågan, centerns ambition att få större inflytande över redaktionen på Ålands Radio: Vi har helt enkelt olika uppfattning om huruvida det skulle gagna Ålands Radio att redaktionschefen och ansvariga redaktören också skulle vara VD.

Det helt avgörande skälet till varför jag inte tycker att det är bra är att de två funktionerna har olika uppdragsgivare: VD är tillsatt av styrelsen och sitter enbart på en politiskt tillsatt styrelses förtroende, med tystnadsplikt och risk att bli entledigad med omedelbar verkan om man inte längre har styrelsens förtroende. En Ansvarig redaktör har lyssnarnas/tittarnas/läsarnas uppdrag att se till att all makt granskas – också bolagets styrelse – och kan inte vara odelat lojal mot den.

Det finns en stark samsyn bland företagets samtliga anställda vad det gäller en sammanslagning av funktionerna – vid en intern anonym omröstning var det 20 personer som röstade emot, en var för och en var tveksam.

Men att vi inte tycker om just det här förslaget till förändring innebär inte att vi är emot förändring i princip. Tvärtom: vi förändrar ständigt sättet att arbeta på redaktionen. Och det finns alltid skäl att se över organisering och finansiering. T ex skulle en delning av Ålands Radio och TV i två bolag, ett för produktion och ett för distribution, genomföras under den här mandatperioden sades det i regeringsprogrammet, men den förändringen verkar helt ha gått i stå. Liksom ambitionen att hitta en långsiktig lösning av finansieringen av public service på Åland.

Astrid Olhagen

Redaktionschef

Ålands Radio och TV