DELA

Bara att läsa Runar

Runar Karlsson (C) argumenterar i ett känslomässigt inlägg att dagens kommunstruktur är den absolut mest effektiva. Med Runars argument borde Åland då indelas i 32 kommuner.

Ur ÅSUB:s oberoende statistik från 2015 (sidan 176) kan man läsa att de mest effektiva landsbyggdskommunerna är de största. Jomala i topp med en nettodriftskostnad om 3 916 euro per invånare följt av Saltvik, Hammarland, Lemland och Finström. De som kostar mest per invånare av landsbyggdskommunerna är Lumparland med en nettodriftskostnad om 5 540euro per invånare.

Skärgårdskommunerna ligger i intervallet 5 379–6 630 euro per invånare. Mariehamns stad ligger på en kostnad om 4 253euro per inevånare, i vilken klart och tydligt syns att man som centralort får ta ett större ansvar än gemene kommun inom sociala sektorn.

För mig visar ovanstående att större kommuner är mer kostnadseffektiva och dessutom med bibehållen service. Siffrorna visar också att vissa kommuner drar stor nytta av centralorterna Mariehamn och Finström. Tittar man ytterligare på demografin och skatteunderlagen i respektive kommun så är det för mig klart att det behövs en reform av den kommunala sektorn. Kommunernas kostar cirka 160 miljoner per år och är en stor del av den offentliga ekonomin.

När det gäller ÅHS med en budget om 85 miljoner vill alla partier att det skall drivas så kostnadseffektivt som möjligt. Varför inte detsamma med kommunerna?

Jörgen Strand