DELA

Bär orange och säg nej

Mariehamn Zonta Club vill i Mariehamn synliggöra Zonta Internationals kampanj ZONTA SAYS NO. Kampanjen börjar 25.11 på FN:s dag för att få slut på våldet mot kvinnor och pågår till 10.12 den internationella människorättsdagen.
Måndagen den 25.11 draperar vi i orange vägvisaren på Torget och i 16 dagar skall den lysa.
Den skall lysa för att markera att Zonta säger nej till
 nedsättande bemötande gentemot kvinnor och flickor
 barnarbetskraft
 sexuellt ofredande
 diskriminering av kvinnor i arbetslivet
 barnäktenskap
 våld mot maka/sambo
 våldtäkt
 förhindrande av utbildning för flickor
 omskärelse av flickor

Våld mot kvinnor är ett strukturellt problem och inte bara ett individuellt problem och visar den historiska ojämlikheten mellan kvinnor och män.
Ute i världen kan du som flicka bli bortgift som åtta-nioåring med en betydligt äldre man eller som ung kvinna bli bortgift för en helg. Du är inte trygg på din skolväg och utsätts för våldtäkt utan att dina förövare straffas och du hånas av de myndigheter som skall skydda dig. Du rövas bort för att tvångsgiftas eller blir en kugge i den globala traffickingen. Du får syra kastat i ansiktet eller mördas eller används som ett redskap i krig. Du blir omskuren, föder utan hjälp och får stora skador.
14 miljoner flickor avbryter skolan och leken för att gifta sig och bli en mans egendom. Barnäktenskap är ett globalt problem som överskrider geografiska, kulturella och religiösa gränser och barnbrudar hittas i världens alla delar.
Detta är kvinnors och flickors verklighet i många länder och bottnar i traditioner, okunskap, bristande lagstiftning och framför allt på att flickor inte får utbilda sig.
Genom utbildning och ett yrke kan kvinnan försörja sig och bli en värdefull deltagande del i samhället. Genom ett informationsarbete kan attityder förändras.

Vi skall inte brösta oss här i Norden, Finland eller Åland och säga detta gäller inte oss, här är det bra.
Vi har fri skolgång, samma möjligheter till utbildning och arbete för både män och kvinnor och kvinnor får delta i samhällsarbetet .
Men kvinnor och män har inte samma lön utan kvinnors förtjänst är 20 % lägre, vilket ÅSUBs statistik visar. Våld mot kvinnor skördar offer då 13 – 25 kvinnor i Finland varje år dödas av sin partner eller före detta partner. På Åland anmäls årligen många våldtäkter och misshandelsfall men mörkertalet är stort.
Fortsatt arbete, lagstiftning och information krävs även på Åland och i Finland för att ändra på detta.

Zonta International genomför under åren 2012-14 Zonta Says No-kampanjen för att få slut på våldet mot kvinnor och flickor. Globalt könsrelaterat våld är den mest kända och minst uppmärksammade kränkningen av mänskliga rättigheter.
Den internationella zontarörelsen med medlemmar i 65 länder har sedan 1919 verkat för att stärka kvinnans ställning i sin omgivning, i sina länder och internationellt. Zontaklubbarna samlar medel för att i samarbete med FN driva olika projekt, som stöder kvinnors hälsa, utbildning och säkerhet runt om i världen.
Den 25. 11 synliggör Zontas 1.200 klubbar och 30.000 zontor världen runt kampanjen i orange.
VISA I ORANGE DESSA 16 KAMPANJDAGAR
NU RÄCKER DET – SLUT PÅ VÅLD MOT KVINNOR OCH FLICKOR
Christina Ehrnström
ordf.
Mariehamn Zonta Club