DELA

Bankkort i kollektivtrafiken ett litet steg mot digitalisering

Läser om regeringens beslut om att införa bank- och kreditkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken, gott så men vi måste våga ta större steg.

För nästan exakt 50 år sedan myntades uttrycket på månen ”ett litet steg för människan men ett stort steg för mänskligheten”.

Åland måste våga ta större steg än att införa bankkort som betalningsmedel inom kollektivtrafiken när det gäller modernisering och informationinsamlande. Jag har tidigare fört fram åsikten att vi måste öka på digitaliseringstakten på Åland, det får inte stanna upp med ett bankkort.

Till och med färdtjänsten har ett mer utvecklat system än det nu framtagna betalsystemet med bankkort. Färdtjänsten brukar ett kort som registrerar resenären och insamlar information. Allt för att utveckla färdtjänstens service.

Regeringen och infrastrukturavdelningen behöver starta upp betalningsappar som dels underlättar betalningar samtidigt som det möjliggör ett insamlande av information som kan utgöra underlag för en utveckling av kollektivtrafiken. En utveckling av den måste bygga på information från användarna och en digitaliserad app skulle påskynda detta arbete.

Vi ser nu också en början av utvecklingen inom skärgårdstrafiken när det gäller digitaliseringen. Även här finns det mycket att förbättra. Genom digitaliseringen blir det mer användarvänligt och man undviker att hamna i långa telefonköer. Även här efterfrågas kunskap om hur många som uteblir när de på hemsidan får besked att färjan är full.

Åland och skärgården har inte råd att missa dessa potentiella kunder. Vi har kapacitet och behöver se till att den blir fullt utnyttjad och utökad.

Dagens turister är vana att sköta mycket av sina bokningar och betalningar digitalt. Åland måste bli modernare om vi inte skall tappa mer inom turismindustrin. En industri som bygger mycket på information från brukarna och om vad de efterfrågar. En annan turistsektor som skulle kunna titta på en gemensam boknings och betal app kunde vara gästhamnssektorn.

Ett område som just nu håller på att investera stora pengar i förbättrad service, som bättre motsvarar efterfrågan, och ökad kapacitet. En gemensam app skulle kunna fortsätta att utveckla deras affärsområde.

Här skulle den åländska digitaliseringskommissionen vara behjälplig med utvecklingen av informationsinsamlandet för framtida beslut. Regeringens påbörjade arbete med digitalisering får inte avstanna utan behöver öka takten.

Ett samhälle byggs på lagar med tillägget att det behövs information och fakta som underlag för beslut.

MIKAEL STAFFAS

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT