DELA

Banker, försäkringsbolag och moral

Först vill jag som Brändöbo fråga hur många år vi kommer att ha bankkontor man kan gå till med personal och vilka banker som kommer att tillhanda hålla dessa för bygden och det sociala livet viktiga institutioner?

Man berättar vitt o brett i medierna hur duktiga man är och hur många miljarder och miljoner man gör i vinst. Är det då inte kunderna som skall komma i åtnjutande av service som i förlängningen blir till vinst för ifrågavarande banker? Sedan finns ju banker som inte vill att kunder ska kunna komma in i banker och smutsa deras fina golv enligt deras högsta direktörer.

Vidare har jag personligen fått erfara att försäkringsbolag som tillhandahåller olycksfallsförsäkringar för firmors personal för höga premier när det inträffar en arbetsplatsolycka drar sig undan och inte vill ersätta någon form av skada. Man har då en högavlönad såkallad bolagsläkare som utan att träffa personen som råkat i olycka gör för hen livsavgörande beslut, alltid till försäkringsbolagets fördel. Trodde i min enfald att läkaryrket är ett kall och läkaren avlägger en ed där hen lovar att göra allt för patientens bästa och försäkringsbolaget är ingen patient som behöver vård och omtanke. Moral och etik finns också som viktiga faktorer i läkares arbete. Vart försvinner då dessa fina egenskaper läkaren innehar då hen blir anställd hos ett försäkringsbolag. Många bolag betalar hellre stora summor åt advokater och lagkloka än ersätter de personer som råkat i olycka och är försäkrade i ifrågavarande bolag.

I dagens värld är den lilla människan på gatan utlämnad åt banker och försäkringsbolag som endast ser vinstsiffror för sina ögon.

Med vikas hjälp har dessa startat sina verksamheter för att sen då alla hjulen rullar helt överge den lilla mänskan. Det bolag som borde betalat mej drog sig ur och gav uppdraget åt statliga FPA och skickade anvisningar hur man besvärar sig. Mången blir då trött i själen och avbryter kampen istället för att slåss mot väderkvarnar.

Begärde att få träffa försäkringsbolagets läkare så vi tillsammans skulle reda ut mina skador men det skulle inte låta sig göras trots att jag erbjöd mej att resa till hens mottagning på egen bekostnad men bolaget vill inte alls att vi ska träffas.

VARFÖR? Nu behöver vi få ett mänskligare samhälle så också mänskorna trivs överallt i skärgård och tätbebyggelse. Vill de som styr ha en levande skärgård eller ska alla bo urbant i städer och resten av landskapet blir tomt och tyst. Vill man ha liv så ge då folket på landet och i skärgården förutsättningar för att leva fullt ut här.

Kurre i Jurmo