DELA

Bandit för att man utnyttjar sin lagliga rätt?

Till Johan Franzén.
Ifall vi nu skulle lämna höstinventeringarna och metodiken därhän med att enas om det faktum att gudingar inte kan jagas på de traditionella jaktplatserna under hösten. Möjligen i det södra havsbandet (Lågskär-Fögeludden-Kökarfjärden-Kökarören-Mörskär.
Varför kan då inte jaga guding om att det går att jaga grågås och kanadagäss och skarv från den 15 augusti eller älg som någon spetsfundig journalist påpekade. Det säger sig självt varför skulle man jaga något istället, när det är gudingjakt som det är fråga om.
Dessutom bör man alltid ha i minnet att all jakt regleras av jakträtten. Man undrar just hur det skulle se ut om hundratals båtar befann sig i södra havsbandet under hösten vilt skjutande ifrån båtar, en helt befängd, oetisk och orimlig tanke.

Eftersom Finska viken nämndes i sammanhanget vill jag påpeka följande. Fågelskären är i dagens läge lätt tillgängliga av allmänheten på grund av att man med dagens båtar tar sig snabbt ut till de mest avlägsna fågelskären. Tyvärr har människor som saknar både vett och omdöme tillgång till dessa skär som tidigare besöktes sporadiskt av endast skärgårdsbor som levde i samklang med naturen.
Söderskär som tidigare ägdes av staten och strängt bevakades ifrån Pörtö hade tidigare landstigningsförbud större delen av året, ägs mig veterligen i dag av någon privat event företagare. Därvidlag kan man förkasta alla forskningsresultat ifrån viltforskningsstationen som mindre tillförlitliga.
Kanhända att havsörnen är fåtalig i Sibbo (tack och lov) men förr fanns där i alla fall rikligt med berguv och duvhök som kalasade på sjöfåglar.

Allt vad som JF spekulerar om ejderns minskning vad beträffar Östersjöns försämrade allmäntillstånd är jag redo att skriva under. Jakt på i synnerhet mårdhund med hund har pågått sedan länge även på Åland.
Incidenten vid Hamnbådan är ett direkt resultat av vårjaktförbudet och ifall man skulle ytterligare utöka kontrolltätheten befarar jag att även den mest etiska jägaren till slut kommer att falla för den metoden eftersom chansen att bli ertappad för jakt är i det närmaste obefintlig. Vem vill nu bli av med sina vapen och klassad som bandit för att man nyttjar sin lagliga rätt att jaga fågel som man gjort sedan hedenhös.

Vårfågeljakten är en urgammal sedvänja och tradition som inte kan jämföras med någon annan jakt i Europa varför förbudet aldrig under överskådlig tid kommer att få någon bred acceptans på Åland. För att överhuvudtaget kunna diskutera vårfågeljakten bör man ha klart för sig vad det är fråga om, dvs att lära kommande generationer respektera naturen på dess villkor och inte ett urskillningslöst dödande för att mätta ett behov av spänning.
Vad ådorna och gudingarna gör i Norge och på Island är fullständigt egalt och inte jämförbart vad de gör i vår skärgård. Kan bl.a inte tänka mig att de tycker att det är särdeles roligt när man plockar deras dun ifrån boet när de ligger och ruvar som är en stor industri i dessa länder.
”svärtan”