DELA

Bakvänt och bristfälligt

Den liberala lagtingsledamoten Ingrid Johansson tycks inte förstå att det är hennes samhällsteoretiska begreppsapparat som är bakvänd och bristfällig. Att de för kvinnor negativa företeelser som beskrivs är verkliga finns det knappast några skäl att betvivla, men poängen är att det är inte ”nationalism” per se.

Att bara tala om att länder är ”drivna av nationalistisk ideologi” eller är ”nationalistiskt styrda” är väldigt ytlig analys och berättar de facto mycket lite om deras konkreta politiska styre.

Nationalistiska yttringar, framhävande av nationellt egenvärde inom en existerande stats gränser eller även en strävan att skapa en egen ny stat för en viss folkgrupp, har kunnat förekomma i såväl höger- som vänstersammanhang och kan lika väl vara förenade med nedtryckande av kvinnor som kvinnlig emancipation.

Om man försvårar för kvinnor är det inte rätt och slätt ”nationalism” i sig utan det är andra ideologier eller –ismer som spelar in i sådana fall.

Olle Sjöstrand