DELA

Bakläxa för samgångsavtal Finström-Geta-Sund

Efter att ha läst Samgångsavtal Finström-Geta-Sund finner vi anledning att framföra några synpunkter.

Avtalet om kommunsammanslagning bör inte godkännas i sin nuvarande form därför att:

1. Avtalet är inte ett avtal mellan 3 jämnbördiga parter, utan Finström inkorporerar Sund och Geta.

2. Namnet skall inte vara Finström, Sund eller Geta utan t.ex Norra Åland eftersom en ny kommun skall bildas.

3. Tidpunkten för sammanslagningen bör vara väl tilltagen ex.vis 2-4 år framåt i tiden och inte som nu hetsas fram ogenomtänkt, även en mycket bättre information till kommuninvånarna bör ske.

4. Giltighetstiden för avtalet är 5 år, varför och vad händer sedan ?

Detta är bara några synpunkter vi vill framföra och konstaterar att hela avtalet verkar ogenomtänkt och förhastat, varför ett Nej vid eventuell röstning för närvarande är förnuftigt.

Sundsbor skänk inte bort er 700-åriga kommunhistoria på grund av dålig beredning och undermålig information till kommuninvånarna. Rösta NEJ!

KARL-ELOF KARLSSON
SARA KARLSSON
TOROLF GUSTAVSSON
INGEGERD NORDENSVED