DELA

Badminton-Mecka i Bollhalla

År 1976 registrerades BK Smash. Under alla år sedan dess har det hållits kurser för juniorer, alltså i över 30 år. Många av dessa juniorer är nu vuxna och spelar badminton och tennis i badmintonhallen i Bollhalla.
Under en vecka används cirka 80 banor eller cirka 3.5000 banor i året för motions- och rekreationsspel. Av över 200 spelare och i juniorkurserna under året har det deltagit cirka 40 juniorer – många av dessa flickor.
När Bollhalla byggdes och var klart 1981 kunde man spela på sex banor.

För cirka 6 år sedan beslöts av stadens styrande, på initiativ av Mariehamns gymnastikförening (MGF), att gymnastiken skulle in i Bollhalla, på bekostnad av badmintonsporten. Kvar blev tre banor, två tredjedelar av hallen fick MGF.
Nu är det på förslag att överta hela hallen.
Orsaken till att MGF vill ha en hoppgrop är att man vill utveckla gymnastiken – och det är mycket bra.
Men på det sätt det är tänkt att genomföras är kortsiktigt och inte en bra lösning samtidigt som en etablerad sport drabbas.

Den fria golvytan kunde tidigare vid behov även användas av bollsporterna innebandy, fotboll, golf och även för pingis, handboll och basket om behov skulle finnas. Alltså, Bollhalla är en hall för bollsporter.
Vi är hundratals motionsspelare som är emot politikernas kortsiktiga lösning på problemet. MGF borde med tiden få en egen hall som skulle ligga inne i Mariehamn med tanke på skolorna.
Per-Erik Wickström
ordförande
BK Smash