DELA

Badhusparken är för alla

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken. Beslutet om bansträckning justerades två gånger, efter det, för att ta hänsyn till den allmänna parken och byggnader runt om. En utvärdering gjordes. Märkligt att det nu plötsligt inte anses lämpligt att vistas i parken.

Discgolfföreningen har i våras lämnat in en anhållan om att utvidga området. Det är den anhållan som Infrastrukturnämnden tar ställning till. Dessutom vill föreningen ta över skötselansvaret från staden. Att någon annan sköter underhållet borde vi tacksamt och ödmjuk ta emot.

När Mariehamns stad samarbetar med tredjesektorn är det ingalunda fråga om någon privatisering av någon park. Det är fortfarande lika öppet och gratis att vistas där som förut. Tvärt om har samarbeten med tredjesektorn uttalat varit önskvärd och ökar det folkliga engagemanget.

Fakta i beredningen har lyfts fram och det har konstaterats att det innebär ett visst slitage på omgivningen när mängden besökare ökar. Åsikter har hörts och det har utgående från det gjorts flera justeringar i beslutet till fördel för åsikterna. Det politiska beslutet är att, med den fakta som grund, välja mellan att ha en orörd tom park eller en park där många vill vistas? Majoriteten i nämnden ansåg att en park som används är att föredra.

Ytterligare kan sägas att beslutet inte ett permanent tillstånd utan ett avtal på tre år. Röd granit är ett väldigt hållbart material och kommer inte att slitas ut av att människor rör sig i parken.

För min del väljer jag tro att alla som vistas i parken kan visa ömsesidig hänsyn till varandra. Vill man sitta i lugn och ro kan man vistas på den västra sidan med storslagen utsikt och vill man promenera eller kasta en disc så visar man hänsyn till varandra.

Det finns också åsikter om att parken nu känns tryggare att vistas i då den inte är så ödslig.

Jag anser att beslutet har grundats på flera viljor med hänsyn till varandra och att detta är en acceptabel kompromiss. Ingen utesluts och alla har glädje av parken.

Det är nu upp till föreningen att förverkliga fortsättningen och jag önskar dem lycka till.

JULIA BIRNEY (LIB)

INFRASTRUKTURNÄMNDENS ORDFÖRANDE