DELA

Både normaltid och vintertid fungerar

I fredagens Nya Åland resonerade Ralf Carlsson kring begreppen normaltid och vintertid. Vi bad Ylva Forsblom-Nyberg, språkvårdare vid ett antal av de finlandssvenska tidningarna och Nya Åland, att ge sin syn på saken. /red.

Normaltid är helt riktigt den korrekta termen och jag har stor förståelse för att ordet skorrar i en experts öron. Ur språkvårdssynpunkt är det emellertid inte något problem att folk lite oegentligt kallar det vintertid eftersom de allra flesta av oss (rentav alla) förstår vad som avses. För medierna är det viktigt att försöka undvika vara exkluderande visavi sina läsare/lyssnar. Det lyckas vi med genom att inte använda termer som kanske förvirrar mer än de förklarar.

Så här lyder rekommendationen för medierna som vi har lagt ut på mediesprak.fi:

”Normaltid och vintertid

Sista söndagen i oktober tar sommartiden slut.

Då återgår vi till normaltid eller vintertid. Båda är lika gångbara i medietexter.

Det finns läsare och lyssnare som blir upprörda när man talar om vintertid i stället för termen normaltid. Man kan kringgå problemet genom att säga att sommartiden tar slut, men språkligt sett (min fetning) finns det alltså inget som hindrar en att använda ordet vintertid.

Källor: Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien”

Svenska Språkrådet konstaterar i en rekommendation bland annat att det egentligen är mindre motiverat att tala om normaltid (eller vintertid) i allmänspråket eftersom det är sommartiden som är undantaget. Så här lyder deras rekommendation:

”Vintertid, sommartid eller normaltid?

Söndagen den 29 mars blir det sommartid. Men vad är det, och vad är så kallad normaltid?

Alla länder har en fastslagen standardiserad tid, en normaltid. Svensk normaltid, som sammanfaller med medeleuropeisk tid, är baserad på en medelsoltid. Den kompenserar för att solens rörelse över himlen i perioder går lite fortare respektive långsammare och gör alla dygn lika långa.

Sommartiden är ett förskjutande av normaltiden med en timme. Syftet har ursprungligen varit att nyttja dagsljuset bättre under sommarhalvåret genom att senarelägga solnedgången. Sommartid förekommer i ungefär halva världen, i Sverige sedan 1980. Till och med 1995 slutade sommartiden i slutet av september, nu upphör den sista söndagen i oktober.

Den korrekta termen normaltid, som vi i folkmun även kallar vintertid, ska vi egentligen inte behöva tala om eftersom det just är det normala. Då är termen sommartid, som ett undantag till normaltiden, mer motiverad. Det är sommartiden som börjar och slutar. Resten är bara som vanligt.”

Ylva Forsblom-Nyberg

Språkvårdare

Svensk presstjänst/KSF Media