DELA

Både färjan och bron saknar stöd i lagtinget

Höjt röstläge och ekonomiska domedagsprofetior kan inte ändra på det faktum att trafiklösningen till Föglö med el-hybridfärja och bro till Gripö har saknat och saknar fortfarande stöd i lagtinget. Detta har verifierats genom omröstningar både i det förra lagtinget och i det nuvarande.

Även valresultatet 2019 visar med all önskvärd tydlighet att den föreslagna trafiklösningen inte hade allmänhetens stöd. Trots alla varningsflaggor både före och efter valet oktober 2019 valde den liberala/socialdemokratiska dåvarande ledningen av landskapsregeringen att slå dövörat till och processen forcerades.

Det finns många frågetecken. Separata och okoordinerade upphandlingar för färja samt hamn/bro gjorde att projekten tidsmässigt inte sammanföll. Scenariot med en färdigbyggd färja men utan möjlighet till trafik dels på grund av det som tidigare anförts samt ytterligare av att hamn/bro projektet fördes till marknadsdomstolen för avgörande vilket föranleder ytterligare tidsförskjutningar.

Vad gäller den nu pågående juridiska processen med konsortiet, som består av finska statens helägda bolag Finnferries Ab och det åländska bolaget Ansgar Ab, så är denna resultatet eller snarare icke-resultatet av förda förhandlingar. Av juridiska orsaker kan jag inte kommentera innan processen är klar.

Det finns att lära av den här historien för alla och en var. Min förhoppning är att den nyligen tillsatta parlamentariska kommittén ska finna en lösning för i första hand Föglötrafiken. En lösning som håller över flera mandatperioder.

VERONICA THÖRNROOS

LANTRÅD